Rádi bychom vám představili jednotlivé členy naší ordinace, kteří se vám každý den věnují a starají se plynulý chod našeho pracoviště.

Mgr. Martin Hamplová

Majitelka specializované oční ordinace Ortoptika Dr.Očka, ve zdravotnictví se pohybuje od roku 1983, dříve působila na dětské JIP v Thomayerově nemocnici, poté v oční a ortoptické ordinaci na poliklinice Budějovická a v roce 2010 si otevřela svoji soukromou praxi v ordinaci na Praze 1 ve Vodičkově ulici, zde působí s dalšími odbornými specialisty z oboru oftalmologie, speciální pedagogiky a optometrie. Je autorkou několika odborných článků zaměřených na oční cvičení a tupozrakost, autorkou brožurky Tupozrakost a její léčba, autorkou a ilustrátorkou brožurky Hravě proti tupozrakosti a Pracovních listů pro děti s tupozrakostí. Práce s dětmi se zrakovou vadou a jejich rodiči je jejím celoživotním koníčkem.

hamplova@ortoptika.com
NAŠI SPECIALISTÉ

Poznejte náš tým

Dentist
Dentist
Dentist