Měření zraku Plusoptix je opravdu velmi rychlé, proto se nelze objednat na konkrétní den a čas, stačí přijít v ordinačních hodinách níže. V případě větší vytíženosti jsme schopni měřit ve dvou ordinacích současně, určitě se teď nemusíte bát dlouhého čekání.

FOR FOREIGNERS: COMMUNICATION ONLY IN CZECH LANGUAGE, THANKS

Ordinační hodiny

BEZ OBJEDNÁNÍ - POUZE V TĚCHTO TERMÍNECH :
(poslední pacient je přijímán max. 15min před koncem)

Čt 9.5.
9.00 - 12.00
x
Pá 10.5.
x
x
Po 13.5.
x
x
Út 14.5.
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
St 15.5.
x
x
Čt 16.5.
9.00 - 12.00
x
Pá 17.5.
x
x
Po 20.5.
9.00 - 12.00
x
Út 21.5.
9.00 - 11.00
13.00 - 15.00
St 22.5.
x
x
Čt 23.5.
x
x
Pá 24.5.
x
x
Po 27.5.
9.00 - 12.00
x
Út 28.5.
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
St 29.5.
x
x
Čt 30.5.
9.00 - 12.00
x
Pá 31.5.
x
x

Další termíny budou vypsány cca 3-4 týdny dopředu.

Pro koho je vyšetření určeno

- děti poslané pro susp. oční vadu z pedagogicko-psychologických poraden, speciálně-pedagogických center, fyzioterapie, logopedie, neurologie, ergoterapie aj.
- děti, které mají ve škole obtíže při psaní a čtení, vyšetření u očního lékaře bylo v pořádku, ale můž být probém s prostorovou či pravolevou orientací
- předškolní a školní děti (do 1.st. - 5.třída) kdy si rodiče chtějí smai ověřit zda má jejich dítě v pořádku prostorové vidění, ale žádný specialista jim doporučení nedal

Má vaše dítě tyto obtíže? Pak je vyšetření určitě vhodné absolvovat:
 • potíže při psaní (psaní nad/pod linku, zdvojená písmenka, chyby při opisech z tabule aj.) přestože je zrak u dítěte dobrý
 • potíže při čtení (dvojité vidění, těžko rozpoznatelný text či obrázky, pomalé a zadrhávané čtení) přestože výkony v dalších oblastech jsou bez problémů
 • neurčité bolesti hlavy či slzení a pálení očí při práci do blízka, dvojité či rozmazané vidění při námaze, potíže se přechodem vzdáleností blízko-dálka

Pojišťovny vyšetření nehradí. Jde o vyšetření, na které není nutné se nijak předem připravovat. Vyšetření laterality a prostorového vidění nabízíme pro děti v předškolním věku až po školáky do cca 5.řídy. Pro mladší děti, které v době objednání budou teprve od následujícího září předškoláci, tento typ vyšetření neděláme, vyjímku mají děti, kterým byl schválen OŠD a v září budou druhým rokem předškoláci.

Cena vyšetření

Ortoptické vyšetření - vyšetření laterality a prostorového vidění si hradí pacient sám. Pokud máte zprávu či doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, neurologie, logopedie atd. pak je to pouze informační zpráva pro nás, ale vyšetření si přesto hradíte Tento typ vyšetření neni hrazen zdravotní pojišťovnou. Poplatek je jednorázový a to 800,-Kč (ceník platný od 1.1.2021)

Co vás/ vaše dítě při vyšetření čeká
 • 1.část - Ortoptické vyšetření a test laterality
 • test zrakové ostrosti do blízka i do dálky
 • vyšetření binokulárních funkcí na přístrojích: synoptofor, troposkop, cheiroskop
 • vyšetření stereopse (prostorové vidění)
 • vyšetření konvergence a motility, zakrývací test
 • určení vedoucího oka
 • 2.část - Screening zrakových vad a vyhodnocení
  - měření zraku přístrojem Plusoptix - základní screening zrakových vad
  - zhodnocení výsledků se specialistou a předání zprávy

Konzultace má dvě části. V první části je díte vyšetřeno na přístrojích, mtato část probíhá bez přítomnosti rodičů, ti čekají v čekárně a jsou vyzváni k vyplnění krátkého dotazníku. U dětí kde je výrazná porucha v oblasti komunikace (autismus, vývojová dysfázie aj.) je vyšetření přizpůsobeno individuálně potřebám pacienta, to je však třeba hlásit již při objednání. Vyšetření na přístrojích trvá 10-20min, děti bez rodičů daleko lépe spolupracují, všechny přístroje jsou na bázi hry, kdy děti koukají do přístrojů jako do dalekohledu, kreslí či ukazují na světélka. Děti připravte na to, že si s námi půjdou jen chvilku pohrát a nakreslit Vám obrázek, v naší cvičebně to vypadá jako v malé herničce, i ty bojácnější děti pak odchází s úsměvem na tváři.

Ve druhé části následuje konzultace s přítomným specialistou, kde se dozvíte zhodnocení vyšetření. Dostanete zprávu s výsledkem ve dvou kopiích, jedna je pro specialistu, který vás k  nám poslal a druhá je pro dětského lékaře. Zprávu dostáváte hned po konzultaci, pokud není během konzultace domluveno jinak.

Vyšetření je pouze na objednání, termíny jsou dostupné cca za 4-8týdnů, záleží na vašich časových možnostech. U dětí, které nejsou školou povinné doporučujeme dopolední termíny, děti jsou odpoledne již hodně unavené a při vyšetření pak hůře spolupracují, ale samozřejmě je to zcela na vás, vy své dítě znáte nejlépe. Konzultace probíhají úterky a středy (dopoledne/odpoledne) a čtvrtky dopoledne, první objednací čas je v 8.30 a poslední v 15.00, počítejte, že se u nás můžete zdržet cca 1-1,5h.

Komunikace - dotazy

Objednat se na vyšetření můžete ideálně přes email, reagujeme obvykle do 2-3 pracovních dnů, většinou obratem. Můžete využít i naší telefonní linku, ale předem se omlouváme za velké vytížení, lepší je využít emailovou komunikaci pro objednání vyšetření. Na cvičení se lze objednat telefonicky pouze v určené dny, na screening zraku Plusoptix se neobjednává.

E-mailem (doporučená metoda)

info.ordinace@ortoptika.com

E-mailům se věnujeme denně, pokud chcete objednat na vstupní vyšetření/konzultaci/kontrolu, prosíme uvést vždy jméno a příjmení dítěte a rok narození, které objednáváte. My se vám poté obratem ozveme. Pokud nám telefon nezvednete, zkusíme to ještě jednou, více jak dvakrát nevoláme z důvodu velké vytíženosti, děkujeme za pochopení. V případě že začínáte novou sérii cvičení je objednání termínů podmíněno novou žádankou, tu buď přineste osobně nebo pošlete do emailu skan/foto.
Pokud se vám neozveme do 2-3 pracovních dní pošlete prosím e-mail znovu.

Telefonicky

+420 224 152 051

DOTAZY / OBJEDNÁNÍ NOVÝ PACIENT
Pokud telefon nikdo nezvedá, věnuje se pacientům v ordinaci, většinou voláme na zmeškaná čísla zpět, pokud vám zpět nezavoláme zkuste zavolat ještě jednou nebo nám napište email.

OBJEDNÁNÍ / ZMĚNA TERMÍNŮ OČNÍHO CVIČENÍ
Volejte pouze pondělí 13.00 - 16.00 nebo pátek 8.30-12.00, v ostatní dny nelze telefonicky termíny objednat.