Měření zraku Plusoptix je opravdu velmi rychlé, proto se nelze objednat na konkrétní den a čas, stačí přijít v ordinačních hodinách níže. V případě větší vytíženosti jsme schopni měřit ve dvou ordinacích současně, určitě se teď nemusíte bát dlouhého čekání.

FOR FOREIGNERS: COMMUNICATION ONLY IN CZECH LANGUAGE, THANKS

Ordinační hodiny

BEZ OBJEDNÁNÍ - POUZE V TĚCHTO TERMÍNECH :
(poslední pacient je přijímán max. 15min před koncem)

Čt 9.5.
9.00 - 12.00
x
Pá 10.5.
x
x
Po 13.5.
x
x
Út 14.5.
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
St 15.5.
x
x
Čt 16.5.
9.00 - 12.00
x
Pá 17.5.
x
x
Po 20.5.
9.00 - 12.00
x
Út 21.5.
9.00 - 11.00
13.00 - 15.00
St 22.5.
x
x
Čt 23.5.
x
x
Pá 24.5.
x
x
Po 27.5.
9.00 - 12.00
x
Út 28.5.
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
St 29.5.
x
x
Čt 30.5.
9.00 - 12.00
x
Pá 31.5.
x
x

Další termíny budou vypsány cca 3-4 týdny dopředu.

Ortoptický rozbor

Ortoptický rozbor je speciální vyšetření, na které není nutné se nijak předem připravovat. Ortoptický rozbor u nás nabízíme pro děti od 4 let až po dospělé. V případě, že Vám oční lékař vystaví žádanku nebo napíše do lékařské zprávy doporučení k návštěvě ortoptiky a ev. cvičení (platná max. 4 měsíce od data vystavení) máte péči v naší ordinaci hrazenou zdravotní pojišťovnou. Nemáme smlouvu s pojišťovnou ZPMV 211, pro pacienty této pojišťovny je poplatek za vstupní konzultaci 600,-Kč. Termíny nabízíme dle situace většinou do 1-3 týdnů, v akutních případech „STATIM“ postupujeme vždy individuálně.

Na našem pracovišti provádíme ortoptický rozbor v tomto rozsahu:
  • vstupní dotazník - osobní a rodinná oční anamnéza
  • vyšetření binokulárních funkcí na přístrojích: synoptofor, troposkop, cheiroskop, ruční maddox (lze i Hess PC a HB test)
  • vyšetření stereopse (prostorové vidění)
  • vyšetření konvergence a motility, zakrývací test
  • test zrakové ostrosti do blízka i dálky

Co s sebou na objednané vyšetření?

- lékařskou zprávu/žádanku na ortoptické vyšetření od očního lékaře v tištěné podobě (pokud jste zaslali e-mailem prosíme připravte si datum odeslání emailu a vaši emailovou adresu abychom vše mohli rychle dohledat, při zaslání emailem musí být viditelné všechny potřebné údaje včetně datumu a razítka pracoviště)
- brýle (pokud vy nebo dítě máte vícero brýlí, vezměte s sebou prosím všechny)

Jak konzultace u nás probíhá?

1. PŘÍCHOD - výdej vyvolávacího čísla u registračního zařízení a příchod do čekárny 2

2. ČEKÁRNA - vyčkejte prosím v čekárně, než vám přítomný specialista předá dotazník k vyplnění

" ČAS OBJEDNÁNÍ JE ČAS, OD KDY PACIENT ZAČÍNÁ ČEKAT NA VYŠETŘENÍ "

3. VYŠETŘENÍ - náš odborný specialista si na krátký čas převezme vaše dítě-pacienta a zkusí s ním ortoptický rozbor. Děti jdou s vyšetřujícím specialistou bez rodičů, nemusí se ničeho bát, všechny přístroje jsou založené na obkreslování či ukazování obrázků či zobrazování světel, nic neaplikujeme a nerozkapáváme, nepřítomnost rodičů je z důvodu lepší spolupráce dětí s námi, po dlouholetých zkušenostech můžeme bezpečně potvrdit, že děti lépe spolupracují a jsou lépe vyšetřitelné pokud nemají v bezprostřední blízkosti rodiče, ti mohou čekat v čekárně, v krajním případně lze s otevřenými dveřmi, ale i to děti velmi ruší. Prosíme věřte svým dětem, zvládnou to bez problémů a ještě vám přijdou s úsměvem na tváři, vše děláme formou hry a zábavy. Postup při vyšetření a cvičení se řídí interním provozním řádem našeho pracoviště, pokud dopředu víte, že vám tento postup nevyhovuje a dítě s námi na chvilku nepustíte samotné, bude pro vás asi vhodnější volba jiného pracoviště, ke každému dítěti přistupujeme zcela individuálně a plně se mu věnujeme, ale podmínky pro absolvování vyšetření a cvičení jsou pro všechny děti stejné.

4. KONZULTACE A NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU - vyhodnocení ortoptického rozboru a konzultace výsledků a ev. návrh další léčby, v případě že máte žádanku na cvičení rovnou se s vámi domluvíme na dalším postupu a domluvíme termíny cvičení, pokud máte žádanku pouze na ortoptický rozbor bude následovat ještě krátká konzultace v ordinaci, o všem vás informuje přítomný specialista

Objednání

Objednat se můžete ideálně přes email, kam nám pošlete lékařskou zprávu od očního lékaře s doporučením k vyšetření nebo cvičení a my se vám poté obratem ozveme zpět a domluvíme termín. Pokud nám budete volat, stejně vás nejdříve požádáme o zaslání skan/foto zprávy doporučení a až poté s vámi domluvíme termín.

Ortoptické cvičení

Jde o speciální cvičení pro léčbu tupozrakosti, šilhání a poruch binokulárního vidění. Cvičení u nás nabízíme pro děti od 4 let až po dospělé pacienty. U dětí jsou cvičení vhodná při léčbě tupozrakosti, šilhání a poruch binokulárního vidění. U dospělých pacientů se cvičení předepisují převážně po operacích strabismu či jako doplňková léčba při úrazech oka.

Jak cvičení probíhá?

Cvičení probíhají ambulantně u nás v ordinaci 1x týdně v délce 30min bez přítomnosti rodičů. Děti se bez přítomnosti rodičů lépe soustředí a i hůře spolupracující děti či děti bojácné se dokážou na cvičení soustředit a ani si nevšimnou že jsou chvilku bez rodičů. Termíny cvičení si rodiče objednávají sami dle objednávkového archu vždy na měsíc dopředu. Ortoptická cvičení trvají 2-4m dle dg. a věku dítěte, každý pacient má vlastní individuální plán cvičení.  Termíny cvičení jsou každý měsíc různé, není možné zajistit termíny na 2-3 měsíce vždy ve stejný čas a den, každý měsíc si musíte zvolit a vybrat vhodný termín dle nabízených možností. Dopolední termíny jsou určeny dětem školkového věku, odpolední termíny jsou vyhrazeny pro předškolní a školní děti.

Ortoptická/pleoptická cvičení jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud máte platnou žádanku od očního lékaře. Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami, kromě ZPMV - 211 (ZP Ministesrtva vnitra), pacienti této pojišťovny si vyšetření musejí hradit sami. Jsme specializované pracoviště na různé druhy očních cvičení, při kterých pracujeme nejenom s ortoptickými přístroji, ale děti mají k dispozici rozmanitý výběr očních pomůcek, didaktických hraček a her, které jsou při cvičení využívány.

Cvičení začínají vždy přesně v domluvený čas, nezpožďují se. Proto pokud přijdete později, prosíme zaklepejte na dveře cvičebny a vyčkejte, než paní magistra dítě převezme, prosíme nevstupujte bez vyzvání do cvičebny, pokud jsou zavřené dveře a cvičení již začalo.

Objednání

Rozpis na nový měsíc je vždy k dispozici v prvním týdnu předešlého měsíce (např. rozpis na září je k dispozici od prvního týdne v srpnu atd.) Pro objednání nových termínů cvičení si můžete zavolat na naši recepci, ale pouze v určené dny a hodiny, v ostatní dny je telefonní linka vyhrazena jen pro objednání nových pacientů na konzultace. Doporučujeme si termíny domlouvat když jste přítomni na cvičení, buď ve cvičebně u paní magistry po cvičení, nebo na recepci.

KDY lze volat:  pondělí 13.00 – 16.00   nebo  pátek 8.30 – 11.30

TEL.: 224 152 051

Omluvy ze cvičení

Prosíme omluvy ze cvičení výhradně přes sms +420 731 651 252 nebo e-mail info.ordinace@ortoptika.com nebo osobně v ordinaci.

- do sms/e-mailu prosíme vždy uvést JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE a DATUM A ČAS CVIČENÍ které omlouváte

Omluvy ze cvičení prosíme nevolejte na recepci, na telefonické omluvy nebude brán zřetel, telefonní linka je přetížena, děkujeme za pochopení. Pokud nebude cvičení omluveno více jak 2x během aktuální série cvičení, všechny další termíny budou poté automaticky zrušeny a je nutné se znovu objednat.

Pro mimopražské pacienty

Nabízíme jako jediné pracoviště možnost zapůjčit si přístroj domů, poplatek je 800,-Kč/měsíc, můžete tak cvičit intenzivně doma, poté přístroj vrátíte zpět a domluvíte se na dalším postupu léčby. Vhodné zejména pro mimopražské pacienty, kteří nemohou dojíždět na cvičení ambulantně, či pro děti školního věku, aby nezameškaly příliš mnoho hodin ve škole. Více informací na emailu: info.ordinace@ortoptika.com.

Komunikace - dotazy

Objednat se na vyšetření můžete ideálně přes email, reagujeme obvykle do 2-3 pracovních dnů, většinou obratem. Můžete využít i naší telefonní linku, ale předem se omlouváme za velké vytížení, lepší je využít emailovou komunikaci pro objednání vyšetření. Na cvičení se lze objednat telefonicky pouze v určené dny, na screening zraku Plusoptix se neobjednává.

E-mailem (doporučená metoda)

info.ordinace@ortoptika.com

E-mailům se věnujeme denně, pokud chcete objednat na vstupní vyšetření/konzultaci/kontrolu, prosíme uvést vždy jméno a příjmení dítěte a rok narození, které objednáváte. My se vám poté obratem ozveme. Pokud nám telefon nezvednete, zkusíme to ještě jednou, více jak dvakrát nevoláme z důvodu velké vytíženosti, děkujeme za pochopení. V případě že začínáte novou sérii cvičení je objednání termínů podmíněno novou žádankou, tu buď přineste osobně nebo pošlete do emailu skan/foto.
Pokud se vám neozveme do 2-3 pracovních dní pošlete prosím e-mail znovu.

Telefonicky

+420 224 152 051

DOTAZY / OBJEDNÁNÍ NOVÝ PACIENT
Pokud telefon nikdo nezvedá, věnuje se pacientům v ordinaci, většinou voláme na zmeškaná čísla zpět, pokud vám zpět nezavoláme zkuste zavolat ještě jednou nebo nám napište email.

OBJEDNÁNÍ / ZMĚNA TERMÍNŮ OČNÍHO CVIČENÍ
Volejte pouze pondělí 13.00 - 16.00 nebo pátek 8.30-12.00, v ostatní dny nelze telefonicky termíny objednat.