Měření zraku Plusoptix je opravdu velmi rychlé, proto se nelze objednat na konkrétní den a čas, stačí přijít v ordinačních hodinách níže. V případě větší vytíženosti jsme schopni měřit ve dvou ordinacích současně, určitě se teď nemusíte bát dlouhého čekání.

FOR FOREIGNERS: COMMUNICATION ONLY IN CZECH LANGUAGE, THANKS

Ordinační hodiny

BEZ OBJEDNÁNÍ - POUZE V TĚCHTO TERMÍNECH :
(poslední pacient je přijímán max. 15min před koncem)

Z důvodu výpadků terminálu platba upřednostněna v hotovosti
Po 17.6.
9.00 - 12.00
x
Út 18.6.
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
St 19.6.
x
x
Čt 20.6.
9.00 - 12.00
x
Pá 21.6.
x
x
Po 24.6.
9.00 - 12.00
x
Út 25.6.
9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
St 26.6.
x
x
Čt 27.6.
9.00 - 12.00
x
Pá 28.6. - Po 15.7. : MĚŘENÍ ZRAKU PLUSOPTIX NEPROBÍHÁ
Út 15.7.
9.00 - 12.00
13.00 -15.00
St 17.7.
9.00 - 12.00
x
Čt 18.7.
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Pá 19.7. - Po 29.7. : MĚŘENÍ ZRAKU PLUSOPTIX NEPROBÍHÁ
Út 30.7.
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
St 31.7.
9.00 - 12.00
x
Čt 1.8.
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Pá 2.8.
x
x
Po 5.8.
9.00 - 12.00
x
Út 6.8.
x
13.00 - 15.00
St 7.8.
9.00 - 12.00
x
Čt 8.8.
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Pá 9.8.
x
x
Po 12.8.
x
x
Út 13.8.
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
St 14.8.
x
x
Čt 15.8.
9.00 - 12.00
13.0 - 15.00
Pá 16.8. - Pá 23.8. : MĚŘENÍ ZRAKU PLUSOPTIX NEPROBÍHÁ

Další termíny budou vypsány během srpna.

Speciální zrakové cvičení, které pomáhá rozvíjet grafomotoriku, prostorové vnímání a je doporučeno u všech dětí s brýlemi či předškolních a školních dětí docházejících do pedagogicko psychologických poraden pro potíže se psaním a čtením.

Nabízíme Vám sérii cvičení zrakové percepce. Tato cvičení nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, cvičení trvá 45min.

Pokud na následující otázky odpovíte alespoň dvakrát ANO, je vhodné uvažovat o cvičení zrakové percepce.

  • Je vaše dítě předškolák ale stále nemá vyhraněnou ruku pro psaní?
  • Chcete zjistit zda nebude mít potíže ve škole při čtení, psaní a soustředění?
  • Chcete vědět zda není vaše dítě tupozraké? (amblyopie)
  • Chcete zjistit zda používá tzv. obě oči.(binokulární vidění)

Děti se zrakovou vadou mohou mít při nástupu do 1. třídy potíže při čtení a hlavně při psaní. Při čtení dochází při zrakové vadě k větší a rychlejší únavě očí, dítě pak čte pomaleji, písmenka mohou v textu tzv. poskakovat, ztrácet se aj. Dítě pak není schopno číst plynule, zadrhává se, může i koktat. Při psaní mohou děti z důvodu oční vady psát nad nebo pod linku aj. Velmi často dochází díky poruchám binokulární spolupráce očí k rychlejší únavě očí, bolestem

Jak cvičení probíhá?

Cvičení probíhá v malém kolektivu 2-4 dětí pod dohledem speciálních pedagogů. Cvičení trvá 50min, začíná vždy v přesně dohodnutý čas. Děti během cvičení rozvíjí jemnou motoriku, koordinaci oko-ruka, trénují prostorovou a pravolevou orientaci. Zároveň je zraková percepce doplněna o cvičení na orotptických přístrojích, kde je cílem nácvik a posílení binokulárního vidění. Jde o jedinečnou kombinaci metod, se kterou jsme zaznamenali veliké úspěchy. Rodiče dětí se zkříženou oční lateralitou měli pozitivní ohlasy na výsledky tohoto cvičení ve škole - děti se zlepšili v činostech, které jim dříve nešly a celkově se jejich grafomotorický projev zlepšil.

Kolik cvičení zrakové percepce stojí

Jedna lekce stojí 500,-Kč. Doporučujeme serii 5 lekcí (tj. 2.500,-Kč). Samozřejmě volba počtu lekcí je na vás, ale za dvě lekce nemůžete očekávat ihned zlepšení. Každé dítě má své individuální tempo rozvoje schopností, některé potřebují 3-4 cvičení a jsou vidět výsledky někdo dochází na 2-3 serie. Platba za cvičení je převodem na účet, pokyny k platbě dostanete při objednání termínů.

Pokyny k platbě

číslo účtu: 238657467/0300
v.s.: každý má své vlastní ID, sdělíme vám na recepci (osobně/telefonicky)
Zpráva pro příjemce: příjmení dítěte a rok narození

Cvičení můžete hradit jednotlivě nebo celou sérii (tj. 5x5h = 2.500,-Kč). V den cvičení musí být částka připsána na účet, platby jsou vždy kontrolovány před zahájením cvičení. Pokud částka není v den cvičení ještě připsána, prosíme o kopii příkazu k úhradě, přímá úhrada není možn

Objednání

Rozpis na nový měsíc je vždy k dispozici v prvním týdnu předešlého měsíce (např. rozpis na září je k dispozici od prvního týdne v srpnu atd.) Pro objednání nových termínů cvičení si můžete zavolat na naši recepci, ale pouze v určené dny a hodiny, v ostatní dny je telefonní linka vyhrazena jen pro objednání nových pacientů na konzultace. Doporučujeme si termíny domlouvat když jste přítomni na cvičení, buď ve cvičebně u paní magistry po cvičení, nebo na recepci.

KDY lze volat:  pondělí 13.00 – 16.00   nebo  pátek 8.30 – 12.00

TEL.: 224 152 051

Omluvy ze cvičení

Prosíme omluvy ze cvičení výhradně přes sms +420 731 651 252 nebo e-mail info.ordinace@ortoptika.com nebo osobně v ordinaci.

- do sms/e-mailu prosíme vždy uvést JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE a DATUM A ČAS CVIČENÍ které omlouváte

Omluvy ze cvičení prosíme nevolejte na recepci, na telefonické omluvy nebude brán zřetel, telefonní linka je přetížena, děkujeme za pochopení.

Komunikace - dotazy

Objednat se na vyšetření můžete ideálně přes email, reagujeme obvykle do 2-3 pracovních dnů, většinou obratem. Můžete využít i naší telefonní linku, ale předem se omlouváme za velké vytížení, lepší je využít emailovou komunikaci pro objednání vyšetření. Na cvičení se lze objednat telefonicky pouze v určené dny, na screening zraku Plusoptix se neobjednává.

E-mailem (doporučená metoda)

info.ordinace@ortoptika.com

E-mailům se věnujeme denně, pokud chcete objednat na vstupní vyšetření/konzultaci/kontrolu, prosíme uvést vždy jméno a příjmení dítěte a rok narození, které objednáváte. My se vám poté obratem ozveme. Pokud nám telefon nezvednete, zkusíme to ještě jednou, více jak dvakrát nevoláme z důvodu velké vytíženosti, děkujeme za pochopení. V případě že začínáte novou sérii cvičení je objednání termínů podmíněno novou žádankou, tu buď přineste osobně nebo pošlete do emailu skan/foto.
Pokud se vám neozveme do 2-3 pracovních dní pošlete prosím e-mail znovu.

Telefonicky

+420 224 152 051

DOTAZY / OBJEDNÁNÍ NOVÝ PACIENT
Pokud telefon nikdo nezvedá, věnuje se pacientům v ordinaci, většinou voláme na zmeškaná čísla zpět, pokud vám zpět nezavoláme zkuste zavolat ještě jednou nebo nám napište email.

OBJEDNÁNÍ / ZMĚNA TERMÍNŮ OČNÍHO CVIČENÍ
Volejte pouze pondělí 13.00 - 16.00 nebo pátek 8.30-12.00, v ostatní dny nelze telefonicky termíny objednat.