ORTOPTICKÝ ROZBOR

Speciální ortoptické vyšetření trvající cca 30-40min na které není nutné se nijak předem připravovat. Ortoptický rozbor lze provést u dětí od cca 3 let až po dospělé. Ortoptický rozbor je hrazen z veřejného zdravotního pojištění, pokud je indikován oftalmologem/očním lékařem. V případě, že Vám oční lékař vystaví žádanku (platná 3 měsíce od data vystavení) na ortoptický rozbor či na ortoptická/pleoptická cvičení, máte veškerou péči v naší ordinaci hrazenou zdravotní pojišťovnou.

Pokud máte žádanku od očního lékaře s žádostí o ortoptické vyšetření/rozbor máte konzultaci zdarma - hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (datum vystavení žádanky/doporučení nesmí přesáhnout 3 měsíce ke dni objednaného vyšetření, poté již není doporučení platné a je potřeba vystavit nové). Nemáme uzavřen smluvní vztah s pojišťovnou ZPMV - 211 (zde pouze přímá úhrada pacientem - cena 400,-Kč).

Na našem pracovišti provádíme ortoptický rozbor v tomto rozsahu:

  • podrobná osobní a rodinná oční anamnéza
  • vyšetření binokulárních funkcí na přístrojích: synoptofor, troposkop, cheiroskop, ruční maddox, Hess PC, HB test
  • vyšetření stereopse (prostorové vidění)
  • vyšetření konvergence a motility, zakrývací test
  • test zrakové ostrosti do blízka i dálky

Vyšetření je pouze na objednání, objednací lhůta je v závislosti na diagnóze většinou do měsíce. V akutních případech postupujeme individuálně při objednání. Není možné absolvovat vyšetření bez předchozí domluvy.
Pokud máte pojišťovnu ZPMV - 211 můžete se na vyšetření objednat za poplatek 400,-Kč.

Co s sebou na objednané vyšetření?

- lékařskou zprávu/žádanku na ortoptické vyšetření od očního lékaře (bez lékařské zprávy-doporučení nemůžeme vás nebo vaše dítě vyšetřit, vždy potřebujeme informace od očního lékaře co přesně od vyšetření očekává a jaký navrhuje další postup, nelze zasílat dopředu zprávy mailem, je potřeba tištěný originál od lékaře)
- pokud dítě neby vy (pacient) nosíte BRÝLE pak je s sebou nezapomeňte! Vezměte s sebou všechny brýle ( dioptrické) co máte vč. kontaktních čoček, prosíme v den vyšetření přijďte bez nich, ale vezměte je s sebou, nejdříve vás vyšetříme bez čoček a poté s nimi

Jak konzultace u nás probíhá?

- po vyplnění osobních údajů do registračního zařízení se posadíte do čekárny a vyčkáte až budete vyvoláni, pořadí určuje vyšetřující specialista, čísla jsou pouze vyvolávací, ne pořadová
- ortoptické vyšetření na přístrojích, děti jdou s vyšetřujícím specialistou bez rodičů, nemusí se ničeho bát, všechny přístroje jsou založené na obkreslování či ukazování obrázků či zobrazování světel, nic neaplikujeme a nerozkapáváme, nepřítomnost rodičů je z důvodu lepší spolupráce dětí s námi, po dlouholetých zkušenostech můžeme bezpečně potvrdit, že děti lépe spolupracují a jsou lépe vyšetřitelné bez přítomnosti rodičů, jiná situace je, pokud je dítě v péči neurologa (autismus) či má spec. zdravotní požadavky na péči (nutný asistent atd.), po vyšetření jste požádáni počkat ještě v čekárně než výsledky vyhodnotíme
-  vyhodnocení ortoptického rozboru a konzultace výsledků v ordinaci a ev. návrh další léčby

OBJEDNÁNÍ

Objednat se můžete nyní pouze emailem, reagujeme obvykle max do 1-2dnů, naše telefonní linka je v červenci a srpnu mimo provoz. 

E-MAILEM na info.ordinace@ortoptika.com
- emailům se věnuje denně, odpovídáme max. do druhého dne (vyjma víkendů), do emailu prosím vždy uveďte co přesně potřebujete, kdo vás k nám posílá, zde kdy máte poukaz/zprávu od lékaře a telefonní kontakt na vás, pokud pošlete foto/skan zprávy od očního lékaře můžete tím celou komunikaci velice urychlit, tam vyčteme vše pro nás potřebné