ORTOPTICKÉ VYŠETŘENÍ - VYŠETŘENÍ LATERALITY

Speciální vyšetření, jehož základem je ortoptický rozbor, doplněné o další specifické testy (určení vedoucího a preferujícícho oka, konvergence)

**********************************************************

AKTUÁLNĚ - nyní nabízíme volné termíny na BŘEZEN

**********************************************************

Cena vyšetření

Ortoptické vyšetření, které není indikováno očním lékařem si hradí pacient sám. Pokud máte zprávu či doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, neurologie, loopedie atd. pak je to pouze informační zpráva pro nás, ale vyšetření si přesto hradíte. Poplatek je jednorázový a to 800,-Kč (ceník platný od 1.1.2021)

Pro koho je vyšetření určeno

- děti poslané pro susp. oční vadu z pedagogicko-psychologických poraden, logopedie, neurologie aj.
- děti, které mají ve škole obtíže při psaní a čtení, vyšetření u očního lékaře bylo v pořádku, ale můž být probém s prostorovou/pravolevou orientací 
- dospělí po operacích srabismu (šilhání), či s dvojitým viděním nebo tupozrakost, která byla v dětství léčena

Má vaše dítě tyto obtíže? Pak je vyšetření určitě vhodné absolvovat:
  • potíže při psaní (psaní nad/pod linku, zdvojená písmenka, chyby při opisech z tabule aj. přestože je zrak u dítěte dobrý)
  • potíže při čtení (dvojité vidění, těžko rozpoznatelný text či obrázky, pomalé a zadrhávané čtení, přestože je zrak v pořádku)
  • neurčité bolesti hlavy či slzení a pálení očí, dvojité či rozmazané vidění při námaze

Pojiš’tovny vyšetření nehradí. Jde o vyšetření cca 30-40min na které není nutné se nijak předem připravovat. Ortoptické vyšetření lze provést u dětí od cca 3 let až po dospělé.

Co vás/ vaše dítě při vyšetření čeká
  • vyšetření přístrojem Plusoptix 
  • vyšetření binokulárních funkcí na přístrojích: synoptofor, troposkop, cheiroskop
  • vyšetření stereopse (prostorové vidění)
  • vyšetření konvergence a motility, zakrývací test
  • určení preferujícího a vedoucího oka
  • test zrakové ostrosti do blízka i do dálky

Děti jsou většinou vyšetřeny bez přítomnosti rodičů, ti čekají v čekárně či jsou přítomni ve vyšetřovně, ale sedí stranou, aby nerušili průběh vyšetření, na přístrojích není nutná spolupráce ze strany dětí, lze vyšetřit i děti které normálně u doktora nespolupracují. Specialisté se snaží aby vyšetření probíhalo formou hry a vždy se nám podaří najít si k malým pacientům cestu a pokaždé od nás odcházejí s úsměvem a malým dárkem za jejich statečnost.

Vyšetření je pouze na objednání, termíny na tento typ vyšetření jsou k dispozici zhruba měsíc až dva od zavolání. V akutních případech či pokud potřebujete vyšetření co nejdříve se snažíme přistupovat ke každému individuálně, vždy prosím přesně informujte recepční, co přesně potřebujete a jaké má vaše dítě či vy problém.