Vyšetření zraku v ordinaci

PLUSOPTIX - vyšetření zraku 

Z důvodu aktuální epidemiologické situace v Praze a státem vyhlašeného nouzového stavu na území  ČR je naše ordinace od 13.3.2020 zavřena.

Během jednoho pracovního dne projde naším pracovištěm přes 100 lidí, na našem pracovišti se nachází ortoptická ordinace, oční ordinace, cvičebna, dětská optika a optika pro dospělé. Vzhledem ke státem vyhlášenému nouzovém u stavu nelze zajistit bežný provoz ordinace.

Pokud se situace zlepší budeme opět otevírat během dubna, sledujte aktuální informace na našich web stránkách a FB.