ORTOPTICKÝ ROZBOR

Speciální ortoptické vyšetření trvající cca 30-40min na které není nutné se nijak předem připravovat. Ortoptický rozbor lze provést u dětí od cca 3 let až po dospělé. Ortoptický rozbor je hrazen z veřejného zdravotního pojištění, pokud je indikován oftalmologem/očním lékařem. V případě, že Vám oční lékař vystaví žádanku (platná 3 měsíce od data vystavení) na ortoptický rozbor či na ortoptická/pleoptická cvičení, máte veškerou péči v naší ordinaci hrazenou zdravotní pojišťovnou.

*************************************
!!! informace k epidemiologické situaci (Covid-19) a provozu ordinace - INFO ZDE!!!
**************************************

Pokud máte žádanku od očního lékaře máte veškerou péči ZDARMA - hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Nemáme uzavřen smluvní vztah s pojišťovnou ZPMV - 211.

Na našem pracovišti provádíme ortoptický rozbor v tomto rozsahu:

  • podrobná osobní a rodinná oční anamnéza
  • vyšetření přístrojem Plusoptix 
  • vyšetření binokulárních funkcí na přístrojích: synoptofor, troposkop, cheiroskop, madox
  • vyšetření stereopse (prostorové vidění)
  • vyšetření konvergence a motility, zakrývací test
  • test zrakové ostrosti do blízka i dálky

Vyšetření je pouze na objednání, objednací lhůta je v závislosti na diagnóze v rozmezí týdne až měsíce. V akutních případech či pokud potřebujete vyšetření co nejdříve Vám můžeme dle možností nabídnout termín i dříve, vždy je však nutné se předem domluvit. Není možné abslovovat vyšetření bez předchozí domluvy.

Jak se objednat?

- zavolejte na recepci tel.: 224152051 (volejte v provozní době recepce - na hlavní stránce úplně dole) a domluvte si termín vyšetření, v případě dotazů nás kdykoliv informujte.

! AKTUÁLNĚ OBJEDNÁVÁME NA BŘEZEN A DUBEN !

Co s sebou na objednané vyšetření?

- lékařskou zprávu/žádanku na orotptické vyšetření od očního lékaře (bez lékařské zprávy-doporučení nemůžeme vás nebo vaše dítě vyšetřit, vždy potřebujeme informace od očního lékaře co přesně od vyšetření očekává a jaký navrhuje další postup, nelze zasílat dopředu zprávy mailem, je potřeba tištěný originál od lékaře)
- pokud dítě neby vy nosíte BRÝLE pak je s sebou nezapomeňte! Vezměte s sebou všechny brýle ( dioptrické) co máte, pokud nosíte kontaktní čočky, prosíme v den vyšetření přijďte bez nich, ale vezměte je s sebou, nejdříve vás vyšetříme bez čoček a poté s nimi

Jak konzultace u nás probíhá?

- na recepci nahlásíte jméno pacienta, který jde na vyšetření: paní recepční vám předá registrační kartičku kde vyplníte osobní údaje o pacientovi, na recepci předáte lékařskou zprávu z očního/doporučení/žádanku
- po vyplnění osobních údajů do registračního zařízení se posadíte do čekárny a vyčkáte až budete vyvoláni, pořadí určuje vyšetřující specialista, čísla jsou pouze vyvolávací, ne pořadová
- ortoptické vyšetření na přístrojích, děti jdou se sestřičkou bez rodičů, nemusí se ničeho bát, všechny přístroje jsou založené na obkreslování či ukazování obrázků či zobrazování světel, nic neaplikujeme a nerozkapáváme, nepřítomnost rodičů je z důvodu lepší spolupráce dětí s námi, po dlouholetých zkušenostech můžeme bezpečně potvrdit, že děti lépe spolupracují a jsou lépe vyšetřitelné bez přítomnosti rodičů, jiná situace je, pokud je dítě v péči neurologa (autismus, dysfázie aj.) či má spec. zdravotní požadavky na péči, po vyšetření jste požádáni počkat ještě v čekárně než výsledky vyhodnotíme
-  vyhodnocení ortoptického rozboru a konzultace výsledků v ordinaci