Ortoptické a pleoptické cvičení

Jde o speciální cvičení pro léčbu tupozrakosti, šilhání a poruch binokulárního vidění. Cvičení jsou určena dětem cca od 3 let (záleží na schopnosti dítěte spolupracovat) až po dospělé pacienty. U dětí jsou cvičení vhodná při léčbě tupozrakosti, šilhání a poruch binokulárního vidění. U dospělých pacientů se cvičení předepisují převážně po operacích strabismu či jako doplňková léčba při úrazech oka. Cvičení jsou dle diagnozy indikovány očním lékařem na základě doporučení/žádanky.

rozpis na říjen bude k dispozici od 7.9.2020

objednat se můžete na tel.: 224152051 nebo napište email: info.ordinace@ortoptika.com a my se vám ozveme zpět

 ! COVID-19 - aktuální ifnormace ke cvičení !

POUZE ZDRAVÉ DĚTI - na cvičení nebudou přijímány nachlazené a nemocné děti (nelze cvičit ani s rýmou či "malým" kašlem) pokud je dítě astmatik a trpí na dušnost, prosíme k nahlédnutí lékařskou zprávu
TERMÍNY -  po dobu trvání cvičení se prosím zdržujte pouze v čekárně 2, pokud chcete upravit či změnit termín cvičení domluvte se přímo se specialistou ze cvičebny, ideálně po skončení cvičení, aktuální informace najdete na velké nástěnce u cvičebny
ROUŠKY - zatím stále platí povinnost zakrytí dýchacích cest rouškou/šálem šátkem, dokud nebude toto nařízený se strany vlády zrušeno, prosíme mějte zakrytý nos a ústa po celou dobu pohybu v prostorách ordinace a čekáren

________________________________________________________________________

mobil pro SMS omluvy: 731651252 pouze sms, prosíme nevolejte!
- do zprávy prosíme o uvedení dne a času cvičení ze kterého se omlouváte a jméno pacienta

Termíny cvičení jsou každý měsíc různé, není možné zajistit termíny na 2-3 měsíce vždy ve stejný čas a den, každý měsíc si musíte zvolit a vybrat vhodný termín dle nabízených možností. Cvičení především pro děti s tupozrakostí je ideální hlavně dopoledne, odpolední termíny cvičení jsou pro děti už velice vyčerpávající, pokud máte dítě docházející do školky, jsou pro vás určeny především dopolední termíny, odpolední časy jsou přednostně pro školní děti. Prosíme o pochopení a prosíme o výbery termínů vzhledem k věku dítěte - předškolní dopoledne a školní odpoledne.

CVIČENÍ HRAZENO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

Cvičení probíhají ambulantně u nás v ordinaci 1x týdne dle určení ortoptisty. Cvičení trvá 30min a pacienti jej absolvují bez přítomnosti rodičů. U dětí, kteří se ze začátku bojí, je možnost domluvit se na přítomnosti rodičů na prvních pár minut a když děti zjistí, že se ve cvičebně maluje a jsou všude hračky, ani si nevšimnou odchodu rodičů do čekárny. Termíny cvičení si rodiče objednávají sami dle objednávkového archu vždy na měsíc dopředu. Ortoptická cvičení se skládají obvykle z 10-15 návštěv, pleoptická cvičení z 15-20 návštěv. Každá léčba je však zcela individuální a záleží na konkrétní diagnoze pacienta jak dlouho bude trvat celé cvičení. V případě nemoci Vám při řádné omluvě cvičení termíny nepropadají a můžete se přeobjednat.

DRUHY CVIČENÍ
  • Ortoptické cvičení: cvičení, které je vhodné pro nácvik binokulárního vidění při současném přímém postavení očí, nepoužívá se okluzor a cvičí se obě oči současně. cvičení probíhá na speciálních přístrojích pod dohledem ortoptické sestry. tato cvičení jsou vhodná pro všechny děti které nosí brýlovou korekci a dříve nosily okluzor, či jsou po operaci strabismu.
  • Pleoptické cvičení: cvičení, kde se provádí výcvik vidění tupozrakého oka. Vyloučením lepšího oka z vidění pomocí okluze stimulujeme vidění u horšího oka. lepší oko je možné zakrýt náplastí, náplasťovým/gumovým/látkovým okluzorem nebo kontaktní okluzní čočkou. Čím je dítě starší, tím je daleko pomalejší obnova zrakových funkcí, a tím více klesá možnost úplné restituce. Do 5.let věku dítěte je obvykle pleoptické cvičení úspěšné, nad 10 let většinou není naděje. Míra úspěchu mezi 5. – 9. rokem je individuálně variabilní. Léčba se začíná celodenní okluzí, ze které se postupně přechází dle vývoje na částečnou a dobu zakrývání oka postupně zkracujeme. Naprosto nezbytná je dokonalá korekce případné refrakční vady. Největší míru úspěchu však zajistíme pouze poctivým, pravidelným cvičením nejen na ortoptice ale i doma. Samozřejmostí by měly být pravidelné návštěvy u očního lékaře, na ortoptice a dodržování předpokládaných pokynů k léčbě.
Cena cvičení

Všechna cvičení jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud máte platnou žádanku od očního lékaře na ortoptická či pleoptická cvičení, máte cvičení u nás zdarma. Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami, kromě ZPMV - 211 (ZP Ministesrtva vnitra), pacienti této pojišťovny si vyšetření musejí hradit sami. Jsme specializované pracoviště na různé druhy očních cvičení, při kterých pracujeme nejenom s ortoptickými přístroji, ale děti mají k dispozici rozmanitý výběr očních pomůcek, didaktických hraček a her, které jsou při cvičení využívány. 

Pro mimopražské pacienty

Nabízíme jako jediné pracoviště možnost zapůjčit si přístroj domů, můžete tak cvičit intenzivně doma, poté přístroj vrátíte zpět a domluvíte se na dalším postupu léčby. Vhodné zejména pro mimopražské pacienty, kteří nemohou dojíždět na cvičení ambulantně, či pro děti školního věku, aby nezameškaly příliš mnoho hodin ve škole. Vždy je ale nutná konzultace před zapůjčením přístroje, musíme si být jisti, že dítě přístroj zvládne a je vhodný vzhledem k diagnoze. Před každým zapůjčením je rodič řádně poučen a seznámen s postupem, jak přístroj ovládat. Více informací na emailu: info.ordinace@ortoptika.com. Půjčovné je 700,-Kč/měsíc.