Vítáme vás na našich stránkách

*************************************************************** 

ORTOPTIKA DR.OČKA - specializované oční pracoviště se zaměřením na ortoptiku a screening zrakových vad u dětí.

Co Vám u nás nabízíme?

- odbornou péči ortoptisty (ortoptické rozbory, ortoptická a pleoptická cvičení)
- odbornou péči očního lékaře
- odbornou péči speciálního pedagoga (cvičení zrakové percepce)
- screening zrakových vad u dětí
- oční pobyty (víkendové a týdenní)
- nabídku očních pomůcek (www.pupilo.cz)
- služby Dětské optiky

Co je to ORTOPTIKA?
Ortoptika je specializovaný oční obor, jehož snahou je obnovit narušené jednoduché binokulární vidění, tedy vidění oběma očima. Binokulární vidění není vrozené. Vyvíjí se od narození až do jednoho roku věku dítěte a k upevnění a zdokonalení tohoto vidění dochází do šesti až sedmi let věku dítěte.